تقویم آموزشی

تقویم آموزشی پاییز 1402 آکادمی باتیس

دوره های آموزشی آنلاین  در حال ثبت نام

ردیف

عنوان دوره آموزشی

مدت دوره آنلاین

زمان برگزاری

تاریخ شروع

شهریه (ریال)

1

تشریح الزامات و پیاده سازی ارشد

سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS)

مبتنی بر ISO 27001:2013 و ISO 27002:2022

 

21 ساعت

(7 جلسه)

روزهای زوج

ساعت 17:00 الی 20:00

22 مهر

4 آذر

 

26.000.000

 

2

ممیزی داخلی و سرممیزی

سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS)

مبتنی بر ISO 27001:2022 و ISO 27002:2022

 

12 ساعت

(4 جلسه)

روزهای زوج

ساعت 17:00 الی 20:00

8 آبان

20 آذر

20.000.000

 

3

پکیج جامع ISMS

(تشریح الزامات و پیاده سازی ارشد+ ممیزی داخلی و سرممیزی)

شامل دوره های ردیف 1 و 2

 

33 ساعت

(11 جلسه)

روزهای زوج

ساعت 17:00 الی 20:00

22 مهر

4 آذر

 

42.000.000

 

4

پکیج جامع طراحی مرکز داده

(TIA 942 + BICSI 002 + CDCP)

 

21 ساعت

(7 جلسه)

روزهای یکشنبه و سه شنبه

ساعت 17:00 الی 20:00

16 مهر

35.000.000

 

5

تشریح الزامات و پیاده سازی ارشد + ممیزی داخلی

سیستم مدیریت تداوم کسب و کار (BCMS)

مبتنی بر ISO 22301:2019

20 ساعت

(5 جلسه)

روزهای پنج شنبه

ساعت 10 الی 14

18 آبان

 

30.000.000

6

 

ممیز (بازرس) سیستم های اطلاعاتی

Certified Information Systems Auditor (CISA)

24 ساعت

(8 جلسه)

روزهای یکشنبه و سه شنبه

ساعت 17:00 الی 20:00

2 آبان

42.000.000

7

ITIL 4 Foundation

18 ساعت

(6 جلسه)

روزهای یکشنبه و سه شنبه

ساعت 17:00 الی 20:00

5 آذر

23.000.000