تقویم آموزشی

تقویم آموزشی زمستان 1402 آکادمی باتیس

دوره های آموزشی آنلاین  در حال ثبت نام

ردیف

عنوان دوره آموزشی

مدت دوره آنلاین

زمان برگزاری

تاریخ شروع

شهریه (ریال)

1

تشریح الزامات و پیاده سازی ارشد

سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS)

مبتنی بر ISO 27001:2013 و ISO 27002:2022

21 ساعت

(7 جلسه)

روزهای زوج

ساعت 17 الی 20

30 دی

32.000.000

2

ممیزی داخلی و سرممیزی

سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS)

مبتنی بر ISO 27001:2022 و ISO 27002:2022

12 ساعت

(4 جلسه)

روزهای زوج

ساعت 17 الی 20

16 بهمن

20.000.000

3

پکیج جامع ISMS

(تشریح الزامات و پیاده سازی ارشد+ ممیزی داخلی و سرممیزی)

شامل دوره های ردیف 1 و 2

33 ساعت

(11 جلسه)

روزهای زوج

ساعت 17 الی 20

30 دی

42.000.000

4

پکیج جامع طراحی مرکز داده

(TIA 942 + BICSI 002 + CDCP)

21 ساعت

(7 جلسه)

روزهای یکشنبه و سه شنبه

ساعت 17 الی 20

3 بهمن

35.000.000

5

تشریح الزامات و پیاده سازی ارشد

سیستم مدیریت تداوم کسب و کار (BCMS)

مبتنی بر ISO 22301:2019

18 ساعت

(6 جلسه)

روزهای یکشنبه و سه شنبه

ساعت 17 الی 20

8 اسفند

30.000.000

6

ITIL 4 Foundation

18 ساعت

(6 جلسه)

روزهای یکشنبه و سه شنبه

ساعت 17 الی 20

8 بهمن

25.000.000