تقویم آموزشی

تقویم آموزشی زمستان 1401 آکادمی باتیس

دوره های آموزشی آنلاین  در حال ثبت نام

ردیف

عنوان دوره آموزشی

مدت دوره آنلاین

زمان برگزاری

تاریخ شروع

شهریه (ریال)

1

تشریح الزامات و پیاده سازی ارشد

سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS)

مبتنی بر ISO 27001:2013 و ISO 27002:2022

 

21 ساعت

(7 جلسه)

روزهای زوج

ساعت 17:00 الی 20:00

24 دی

 

18.500.000

 

2

ممیزی داخلی و سرممیزی

سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS)

مبتنی بر ISO 27001:2022 و ISO 27002:2022

 

12 ساعت

(4 جلسه)

روزهای زوج

ساعت 17:00 الی 20:00

10 بهمن

14.000.000

 

3

پکیج جامع ISMS

(تشریح الزامات و پیاده سازی ارشد+ ممیزی داخلی و سرممیزی)

شامل دوره های ردیف 1 و 2

 

33 ساعت

(11 جلسه)

روزهای زوج

ساعت 17:00 الی 20:00

24 دی

25.000.000

 

4

ITIL 4 Foundation

21 ساعت

(7 جلسه)

روزهای یکشنبه و سه شنبه

 

ساعت 17:00 الی 20:00

2 بهمن

17.500.000

5

پکیج جامع طراحی مرکز داده

(TIA 942 + BICSI 002 + CDCP)

21 ساعت

(7 جلسه)

روزهای یکشنبه و سه شنبه

 

ساعت 17:00 الی 20:00

16 بهمن

25.000.000

6

تشریح الزامات و پیاده سازی ارشد

سیستم مدیریت تداوم کسب و کار (BCMS)

مبتنی بر ISO 22301:2019

 

21 ساعت

(7 جلسه)

روزهای یکشنبه و سه شنبه

 

ساعت  17:00الی 20:00

30 بهمن

20.000.000