تقویم آموزشی

تقویم آموزشی تابستان 1403 آکادمی باتیس

دوره های آموزشی آنلاین  در حال ثبت نام

ردیف

عنوان دوره آموزشی

مدت دوره آنلاین

زمان برگزاری

تاریخ شروع

شهریه (ریال)

1

تشریح الزامات و پیاده سازی ارشد

سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) تحت اعتبار افتا

مبتنی بر ISO 27001:2013 و ISO 27002:2022

21 ساعت

(7 جلسه آنلاین)

روزهای زوج

ساعت 17 الی 20

شروع از 1 مرداد

42.000.000

2

ممیزی داخلی و سرممیزی

سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) تحت اعتبار افتا

مبتنی بر ISO 27001:2022 و ISO 27002:2022

12 ساعت

(4 جلسه آنلاین)

روزهای زوج

ساعت 17 الی 20

شروع از 17 مرداد

25.000.000

3

پکیج جامع ISMS

(تشریح الزامات و پیاده سازی ارشد+ ممیزی داخلی و سرممیزی)

شامل دوره های ردیف 1 و 2 تحت اعتبار افتا

33 ساعت

(11 جلسه آنلاین)

روزهای زوج

ساعت 17 الی 20

شروع از 1 مرداد

58.000.000

4

پکیج جامع طراحی مرکز داده

(TIA 942 + BICSI 002 + CDCP)

تحت اعتبار افتا و DCAS (نظام ممیزی و رتبه بندی مراکز داده)

24ساعت

(8 جلسه آنلاین)

روزهای یکشنبه و سه شنبه

ساعت 17 الی 20

شروع از 7 مرداد

48.000.000

5

ITIL 4 Foundation

21 ساعت

(7 جلسه آنلاین)

روزهای یکشنبه و سه شنبه

ساعت 17 الی 20

شروع از 7 مرداد

34.000.000

6

تشریح الزامات و پیاده سازی ارشد

سیستم مدیریت تداوم کسب و کار (BCMS)

مبتنی بر ISO 22301:2019

21 ساعت

(7 جلسه آنلاین)

روزهای یکشنبه و سه شنبه

ساعت 17 الی 20

شروع از 28 مرداد

42.000.000

7

ممیز (بازرس) سیستم های اطلاعاتی (CISA)

Certified Information Systems Auditor

24 ساعت

(8 جلسه آنلاین)

روزهای زوج

ساعت 17 الی 20

شروع از 2 تیر

55.000.000