مجوزها و پروانه ها

پروانه های افتا شرکت باتیس

آکادمی باتیس دارای پروانه فعالیت در حوزه خدمات آموزشی افتا از سوی سازمان فناوری اطلاعات ایران و مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری (نما- نظام ملی امنیت اطلاعات و DCAS – نظام ممیزی و رتبه بندی مراکز داده) می باشد.

شرکت مشاوره باتیس کیان ارتباط نیز دارای پروانه فعالیت در حوزه خدمات مدیریتی افتا از سوی سازمان فناوری اطلاعات ایران و مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری بوده و آماده ارائه خدمات مشاوره و استقرار استانداردهای امنیت اطلاعات و ارتباطات می باشد.

شرکت باتیس کیان ارتباط با داشتن مجوز افتا در لیست شرکت های مورد تایید سازمان هواپیمایی کشوری جهت ارائه خدمات تست نفوذپذیری (Penetration Testing) در کمتر از 5 روز، بر روی وب سایت آژانس های هواپیمایی بوده و تاکنون این خدمت را برای بیش از 20 آژانس انجام داده است.