دوره آموزشی ممیزی داخلی ISMS

2,500,000 تومان
0فروش
2,500,000 تومان

دوره ممیزی داخلی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS)

ISO/IEC 27001 Internal Auditor Training Course

در این دوره، شرکت کنندگان با نحوه ممیزی داخلی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات آشنا شده و از الزامات استاندارد ISO 19011 به عنوان راهنمای ممیزی در حد نیاز مطلع خواهند شد. همچنین در این دوره با تأکید و توجه کافی بر الزامات ISO/IEC 27001، نحوه رفتار به هنگام ممیزی، فنون ارتباطی، تهیه چک لیست ممیزی، تشخیص عدم انطباق های جزئی و عمده و نحوه تعیین اقدامات اصلاحی، مطرح شده و در کارگاه های آموزشی مورد بحث و تمرین قرار می گیرند.

 • مروری بر اصول و مفاهیم و الزامات سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS)
 • آشنایی با فنون و روشهای ممیزی داخلی ISMS

پیشنیاز این دوره، گذراندن دوره پیاده سازی ISMS می باشد.

 • مدیران، کارشناسان و فعالان حوزه فناوری اطلاعات، امنیت و شبکه
 • مدیران و کارشناسان پروژه ها، عملیات، امنیت و ریسک
 • مدیران استراتژیک، طرح و برنامه و سیستم ها و روش ها
 • سرممیزان و ممیزان داخلی و خارجی انواع سیستم های مدیریتی
 • مدیران و کارشناسان حراست و منابع انسانی
 • علاقه مندان به مقوله امنیت اطلاعات

صدور مدرک آموزشی معتبر از آکادمی باتیس تحت اعتبار مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری و سازمان فناوری اطلاعات

امکان صدور گواهینامه بین المللی با پرداخت هزینه جداگانه نیز فراهم می باشد.

 • مدت دوره: ۱۶ ساعت حضوری | ۱۲ ساعت آنلاین 
 • زبان ارائه: فارسی
 • زبان محتوا: انگلیسی و فارسی
 • شهریه: 25.000.000 ریال
 • نحوه برگزاری:
 • مدرس دوره: آقای دکتر کامران فرهادی
 • مرجع دوره: استانداردهای ISO/IEC 27001:2022 | ISO 19011:2018
 • گواهینامه آموزشی: دارد (تحت اعتبار افتا)
 • مروری بر مفاهیم و الزامات سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS)
 • بررسی تغییرات عمده در نسخه 2022 استاندارد ISO 27001 و ISO 27002
 • مروری بر کنترل های امنیتی و اهداف کنترلی ISO/IEC 27001
 • معرفی استاندارد ISO 19011 بعنوان راهنمای ممیزی
 • معرفی واژگان و تعاریف ممیزی
 • آشنایی با فرآیند و مراحل ممیزی داخلی امنیت اطلاعات
 • نحوه انتخاب و آموزش ممیزان داخلی
 • معرفی نقش ها و مسئولیت های تیم ممیزی داخلی ISMS
 • تهیه چک لیست ممیزی ISMS
 • آشنایی با نحوه شناسایی عدم انطباق ها در ممیزی داخلی
 • برنامه ریزی، تهیه، اجرا و تهیه گزارش ممیزی داخلی
 • پیگیری و بررسی اقدامات اصلاحی و رفع عدم انطباقها
 • فرآیند بهبود مستمر
 • برگزاری جلسه بازنگری مدیریت و ارائه گزارش های ممیزی داخلی