آکادمی باتیس

برگزاری دوره های تخصصی امنیت اطلاعات، امنیت شبکه، مدیریت فناوری اطلاعات، مرکز داده، مدیریت پروژه و ...

دوره های در حال ثبت نام
تقویم آموزشی
مشتریان ما

دوره های در حال ثبت نام و تکمیل ظرفیت آکادمی باتیس

دسته بندی دوره ها

فرصت باقیمانده برای ثبت نام در دوره

Days
Hours
Minutes
Seconds