نرم افزار کنترل پروژه (MSP)

0 reviews
0 out of 5

کارگاه کاربردی آموزش نرم افزار کنترل پروژه (MSP)

Microsoft Project

اهداف دورۀ آموزشی:

 • تسلط بر تکنیک‌های عملی مدیریت، برنامه‌ریزی و کنترل پروژه

 

رئوس مطالب دوره:

 • طراحی تقویم پروژه
 • تعریف فعالیت ها و انواع آن
 • تعریف، تخصیص و تسطیح منابع
 • آشنایی با نماهای نرم افزار
 • ساخت و بکارگیری فیلتر، دسته بندی و نما در نرم افزار
 • استخراج گزارشات و اطلاعات از نرم افزار
 • بودجه بندی و تسطیح بودجه
 • به هنگام سازی زمانی، هزینه و منابع
 • متد ارزش کسب شده در نرم افزار (Earned Value)
 • استخراج منابع و مدیریت طرح به کمک MSP
 • آزمون و حل تمرین

مدت دوره:
 

 ۳ روز (۲۴ ساعت)

سرمایه گذاری در دوره:
 

این دوره به صورت درون سازمانی در محل مشتری برگزار می شود.

گواهینامه آموزشی:
 

آکادمی باتیس تحت اعتبار مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری و سازمان فناوری اطلاعات ایران

مخاطبین دوره:
 • مدیران پروژه‌ها و مدیران عملیاتی
 • مدیران و کارشناسان برنامه ریزی وکنترل پروژه
 • و تمام علاقه مندان به حوزه مدیریت و کنترل پروژه

 تقویم آموزشی


طراحی وب سایت و طراحی وبسایت توسط وانیا