پروانه افتا آکادمی باتیس

 دریافت پروانه فعالیت در حوزه خدمات آموزشی و مدیریتی افتا توسط شرکت باتیس کیان ارتباط:

شرکت باتیس کیان ارتباط  (آکادمی باتیس)، مفتخر به دریافت پروانه فعالیت ارائه خدمات آموزشی و مدیریتی افتا از سوی سازمان فناوری اطلاعات ایران و مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری ایران گردید.   

مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری با همکاری سازمان فناوری اطلاعات ایران در راستای رسالت محوله بر مبنای سند افتا، با ایجاد نظام ملی مدیریت امنیت اطلاعات (نما) اقدام به شناسایی و احراز صلاحیت شرکت های فعال در زمینه های گوناگون حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات نموده است.

در این راستا، شرکت باتیس پس از طی روندهای احراز صلاحیت، از سال ۹۳ موفق به دریافت پروانه فعالیت در حوزه خدمات مدیریتی افتا با گرایش مشاوره و استقرار استانداردهای امنیت اطلاعات و ارتباطات و حوزه خدمات آموزشی افتا از سوی مرکز مدیریت راهبردی افتا ریاست جمهوری و سازمان فناوری اطلاعات ایران گردیده است.

پروانه افتا مشاوره

 

 


طراحی وب سایت و طراحی وبسایت توسط وانیا