تقویم آموزشی

BATIS Academy Training Calendar

Batis-Calenderدانلود تقویم آموزشی نیمسال دوم 97 آکادمی باتیس

گروه درسی: دوره های آموزشی امنیت اطلاعات

No. عنوان دوره / کارگاه آموزشی مدت دوره شهریه (ریال) مهر آبان آذر دی بهمن اسفند پیش ثبت نام
۱ سمینار آشنایی با 
سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS)
و لزوم پیاده سازی آن در سازمان
۱ روز
(۸ ساعت)
این سمینار به درخواست مشتری و به صورت درون سازمانی برگزار میگردد. پیش ثبت نام
۲ تشریح الزامات و پیاده سازی ارشد ISMS
ISO 27001 Implementing
۳ روز
(۲۴ ساعت)
۸٫۳۰۰٫۰۰۰ 18 – 16 23 – 21 14 – 12 12 – 10 10 – 8 8 – 6 پیش ثبت نام
۳ ممیزی داخلی ISMS
ISO 27001 (ISMS) Internal Audit
۳ روز
(۲۴ ساعت)
۸٫۳۰۰٫۰۰۰ 20 – 18 25 – 23 16 – 14 14 – 12 12 – 10 10 – 8 پیش ثبت نام
۴ دوره جامع بین المللی
پیاده سازی ارشد و سرممیزی ISMS
تحت اعتبار ACS امریکا
ISMS Lead Implementer & Lead Auditor
۵ روز
(۴۰ ساعت)
۱۲٫۵۰۰٫۰۰۰ +
۱۸۰ دلار ACS (اختیاری)
20 – 16 25 – 21 16 – 12 14 – 10 12 – 8 10 – 6 پیش ثبت نام
۵ کارگاه عملی پیاده سازی ISMS
ISMS Implementation Workshop
۴ روز
(۳۲ ساعت)
این دوره به صورت اختصاصی در محل آکادمی یا به صورت درون سازمانی در محل مشتری برگزار میگردد. پیش ثبت نام
۶ دوره تشریح الزامات و پیاده سازی
سیستم مدیریت تداوم کسب و کار (BCMS)
ISO 22301 Implementing
۳ روز
(۲۴ ساعت)
۸٫۳۰۰٫۰۰۰ * 15 – 13 * * 26 – 24 * پیش ثبت نام
۷ طراحی مرکز عملیات امنیت (SOC)
Security Operation Center
۳ روز
(۲۴ ساعت)
۸٫۵۰۰٫۰۰۰ * 4 – 2  *  27 – 25 * 3 – 1 پیش ثبت نام
۸ تیم واکنش به رخدادهای امنیتی رایانه (CERT/CSIRT)
Computer Security Incident Response Team
۳ روز
(۲۴ ساعت)
این دوره به صورت اختصاصی در محل آکادمی یا به صورت درون سازمانی در محل مشتری برگزار میگردد. پیش ثبت نام
۹ CISSP
(Certified Information Systems Security Professional)
۴ روز
(۳۲ ساعت)
این دوره به صورت اختصاصی در محل آکادمی یا به صورت درون سازمانی در محل مشتری برگزار میگردد. پیش ثبت نام
۱۰ SSCP
(Systems Security Certified Practitioner)
۳ روز
(۲۴ ساعت)
این دوره به صورت اختصاصی در محل آکادمی یا به صورت درون سازمانی در محل مشتری برگزار میگردد. پیش ثبت نام
۱۱ CISM
(Certified Information Security Manager)
۴ روز
(۳۲ ساعت)
این دوره به صورت اختصاصی در محل آکادمی یا به صورت درون سازمانی در محل مشتری برگزار میگردد. پیش ثبت نام
۱۲ CISA
(Certified Information Systems Auditor)
۴ روز
(۳۲ ساعت)
۹٫۳۰۰٫۰۰۰ 28 مهر الی 1 آبان 28 – 25 25 و 27 دی و 3 و 4 بهمن 24 – 21 پیش ثبت نام
۱۳ PCI-DSS
(Payment Card Industry Data Security)
۲ روز
(۱۶ ساعت)
۷٫۵۰۰٫۰۰۰ * 27 – 26 *  9 – 8 * * پیش ثبت نام
۱۴ CSCU
(Certified Security Computer User)
۲ روز
(۱۶ ساعت)
این دوره به صورت اختصاصی در محل آکادمی یا به صورت درون سازمانی در محل مشتری برگزار میگردد. پیش ثبت نام

گروه درسی: دوره های آموزشی مدیریت فناوری اطلاعات

No. عنوان دوره / کارگاه آموزشی مدت دوره شهریه (ریال) مهر آّبان آذر دی بهمن اسفند پیش ثبت نام
۱

سمینار آشنایی با سیستم مدیریت خدمات فناوری اطلاعات (ITSM) مبتنی بر ISO 20000

۱ روز
(۸ ساعت)
این سمینار به درخواست مشتری و به صورت درون سازمانی برگزار میگردد. پیش ثبت نام
۲

دوره سرممیزی سیستم مدیریت خدمات فناوری اطلاعات (ITSM) مبتنی بر ISO 20000

۵ روز
(۴۰ ساعت)
این دوره به صورت اختصاصی در محل آکادمی یا به صورت درون سازمانی در محل مشتری برگزار میگردد. پیش ثبت نام
۳ ITIL v3 Foundation + ISO 20000 Principles ۳ روز
(۲۴ ساعت)
۸٫۳۰۰٫۰۰۰ * * 9 – 7 * * * پیش ثبت نام
۴ COBIT v5 Foundation ۲ روز
(۱۶ ساعت)
۶٫۵۰۰٫۰۰۰ * 27 – 26 11 – 10 19 – 18 * * پیش ثبت نام
۵ مدیریت ریسک مبتنی بر ISO 31000 ۲ روز
(۱۶ ساعت)
۶٫۵۰۰٫۰۰۰ * * 20 – 19 * * * پیش ثبت نام
۶ Prince2 Foundation ۳ روز
(۲۴ ساعت)
این دوره به صورت اختصاصی در محل آکادمی یا به صورت درون سازمانی در محل مشتری برگزار میگردد. پیش ثبت نام

گروه درسی: دوره های آموزشی مرکز داده

No. عنوان دوره / کارگاه آموزشی مدت دوره شهریه (ریال) مهر آبان آذر دی بهمن اسفند پیش ثبت نام
۱ طراحی حرفه ای زیرساخت مرکز داده 
TIA 942 + BICSI002 + CDCP
۳ روز
(۲۴ ساعت)
۱۱٫۵۰۰٫۰۰۰ * * 23 – 21 * * * پیش ثبت نام
۲ متخصص مرکز داده (CDCS)
Certified Data center Specialist
۳ روز
(۲۴ ساعت)
۱۹٫۵۰۰٫۰۰۰ * * * * *
17 – 15 پیش ثبت نام
۳ هوشمندسازی مراکز داده مبتنی بر BMS ۳ روز
(۲۴ ساعت)
این دوره به صورت اختصاصی در محل آکادمی یا به صورت درون سازمانی در محل مشتری برگزار میگردد. پیش ثبت نام
۴ امنیت در مجازی‌سازی و سیستم‌های رایانش ابری
Virtualization & Cloud Computing Essentials
۳ روز
(۲۴ ساعت)
این دوره به صورت اختصاصی در محل آکادمی یا به صورت درون سازمانی در محل مشتری برگزار میگردد. پیش ثبت نام

گروه درسی: دوره های آموزشی مدیریت کسب و کار

No. عنوان دوره / کارگاه آموزشی مدت دوره شهریه (ریال) مهر آبان آذر دی بهمن اسفند پیش ثبت نام
۱ شبکه سازی حرفه ای و پولساز در کسب و کار ۱ روز
(۸ ساعت)
۳٫۱۰۰٫۰۰۰ این دوره به صورت اختصاصی در محل آکادمی یا به صورت درون سازمانی در محل مشتری برگزار میگردد. پیش ثبت نام
۲ آموزش حرفه ای فروش برای فروشندگان تازه کار ۱ روز
(۸ ساعت)
۳٫۱۰۰٫۰۰۰ این دوره به صورت اختصاصی در محل آکادمی یا به صورت درون سازمانی در محل مشتری برگزار میگردد. پیش ثبت نام
۳ کارگاه آموزشی اصول راه اندازی باشگاه مشتریان
(Customer Club)
۲ روز
(۱۲ ساعت)
۴٫۸۰۰٫۰۰۰ * 30 – 29 * 30 – 29 * * پیش ثبت نام
۴  مدیریت تجربه مشتری (CEM)
Customer Experience Management
۲ روز
(۱۲ ساعت)
۴٫۸۰۰٫۰۰۰ * 6 – 5 * 2 – 1 15 – 14 * پیش ثبت نام
۵ مذاکره تلفنی حرفه ای در مراکز تماس 
(Call Center)
۲ روز
(۱۲ ساعت)
۴٫۸۰۰٫۰۰۰ 23 – 22 * 18 – 17 * 5 – 4 * پیش ثبت نام

گروه درسی: دوره های آموزشی مدیریت پروژه

No. عنوان دوره / کارگاه آموزشی مدت دوره شهریه (ریال) مهر آبان آذر دی بهمن اسفند پیش ثبت نام
۱ کارگاه کاربردی آموزش نرم افزار MSP
(Microsoft Project)
۲۴ ساعت ۶٫۵۰۰٫۰۰۰ روزهای شنبه و دوشنبه از ساعت 17 الی 21 
شروع دوره از 5 آبان لغایت 28 آبان 
7 – 5 * * پیش ثبت نام
۲ آشنایی با مبانی دانش مدیریت پروژه و معرفی حوزه های مدیریت پروژه
بر اساس استاندارد PMBOK
۴۰ ساعت ۸٫۲۰۰٫۰۰۰ روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 16 الی 21 
شروع دوره از 5 آذر لغایت 26 آذر
روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 17 الی 21 
شروع دوره از 29 دی لغایت 27 بهمن
پیش ثبت نام
۳  کارگاه کاربردی طراحی و پیاده سازی دفتر مدیریت پروژه (PMO) ۱۶ ساعت ۵٫۸۰۰٫۰۰۰ * * * 28 – 27 * * پیش ثبت نام
۴  پکیج جامع مدیریت پروژه حرفه ای (PMP) مبتنی بر استاندارد PMBOK
(شامل سه دوره PMO + PMBOK + MSP با 25% تخفیف)
۸۸ ساعت ۱۵٫۵۰۰٫۰۰۰ این دوره شامل سه دوره PMO  + PMBOK + MSP می باشد و طبق تاریخ های برگزاری سه دوره مزبور برگزار میگردد. پیش ثبت نام

گروه درسی: دوره های آموزشی چارچوب چابک اسکرام

No. عنوان دوره / کارگاه آموزشی مدت دوره شهریه (ریال) مهر آبان آذر دی بهمن اسفند پیش ثبت نام
۱ کارگاه پیاده سازی اسکرام (PSM)
Professional Scrum Master
۱ روز
(۸ ساعت)
۳٫۱۰۰٫۰۰۰ 26  29 20  25  * پیش ثبت نام
۲ کارگاه مدیریت و مالکیت محصول به روش اسکرام (PSPO)
Professional Scrum Product Owner
۱ روز
(۸ ساعت)
۳٫۱۰۰٫۰۰۰ 27  30 21  26  * پیش ثبت نام
۲ پکیج جامع پیاده سازی و مالکیت محصول اسکرام
(شامل دو دوره PSM & PSPO با 20% تخفیف)
۲ روز
(۱۶ ساعت)
۵٫۰۰۰٫۰۰۰ 27 – 26 30 – 29  21 – 20   26 – 25 * پیش ثبت نام

گروه درسی: دوره های آموزشی مهارت های فردی

No. عنوان دوره / کارگاه آموزشی مدت دوره شهریه (ریال) مهر آبان آذر دی بهمن اسفند پیش ثبت نام
۱ مدیریت دانش شخصی (PKM)
Personal Knowledge Management
۱ روز
(۸ ساعت)
۳٫۱۰۰٫۰۰۰ * 3 * 16 * * پیش ثبت نام
۲  برنامه ریزی توسعه فردی (IDP)
Individual Development Plan
۱ روز
(۸ ساعت)
۳٫۱۰۰٫۰۰۰ 25 * 25 * 3 * پیش ثبت نام
۳  هوش هیجانی (EQ)
Emotional Intelligence
۱ روز
(۸ ساعت)
۳٫۱۰۰٫۰۰۰ * * 11 * 30 * پیش ثبت نام
۴  توانمندسازی شخصی
Personal empowerment
۱ روز
(۸ ساعت)
۳٫۱۰۰٫۰۰۰ * * 19 * * * پیش ثبت نام

گروه درسی: دوره های آموزشی امنیت شبکه

No. عنوان دوره / کارگاه آموزشی مدت دوره شهریه (ریال) مهر آبان آذر دی بهمن اسفند پیش ثبت نام
۱ Security+ ۴ روز
(۳۲ ساعت)
این دوره به صورت اختصاصی در محل آکادمی یا به صورت درون سازمانی در محل مشتری برگزار میگردد. پیش ثبت نام
۲ CEH v9 + Kali Linux
(Certified Ethical Hacker)
۵ روز
(۴۰ ساعت)
این دوره به صورت اختصاصی در محل آکادمی یا به صورت درون سازمانی در محل مشتری برگزار میگردد. پیش ثبت نام
۳ CHFI
(Computer Hacking Forensic Investigator)
۴ روز
(۳۲ ساعت)
این دوره به صورت اختصاصی در محل آکادمی یا به صورت درون سازمانی در محل مشتری برگزار میگردد. پیش ثبت نام
۴ PWK
(Penetration Testing With Kali)
۴ روز
(۳۲ ساعت)
این دوره به صورت اختصاصی در محل آکادمی یا به صورت درون سازمانی در محل مشتری برگزار میگردد. پیش ثبت نام
۵ ECSA v9
(EC-Council Certified Security Analyst)
۴ روز
(۳۲ ساعت)
این دوره به صورت اختصاصی در محل آکادمی یا به صورت درون سازمانی در محل مشتری برگزار میگردد. پیش ثبت نام

طراحی وب سایت و طراحی وبسایت توسط وانیا