تقویم آموزشی

BATIS Academy Training Calendar

Batis-Calenderدانلود تقویم آموزشی نیمسال دوم 98 آکادمی باتیس

گروه درسی: دوره های آموزشی امنیت اطلاعات

No. عنوان دوره / کارگاه آموزشی مدت دوره شهریه (ریال) مهر آبان آذر دی بهمن اسفند پیش ثبت نام
۱ سمینار آشنایی با 
سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS)
و لزوم پیاده سازی آن در سازمان
۱ روز
(۸ ساعت)
این سمینار به درخواست مشتری و به صورت درون سازمانی برگزار میگردد. پیش ثبت نام
۲ تشریح الزامات و پیاده سازی ارشد ISMS
ISO 27001 Lead Implementing
۳ روز
(۲۴ ساعت)
۹٫۵۰۰٫۰۰۰ 17 – 15 22 – 20 13 – 11 11 – 9 16 – 14 * پیش ثبت نام
۳ ممیزی داخلی و سرممیزی ISMS
ISO 27001 (ISMS) Internal Audit
۳ روز
(۲۴ ساعت)
۹٫۵۰۰٫۰۰۰ +
۱۵۰ دلار ACS (اختیاری)
19 – 17 24 – 22 15 – 13 13 – 11 18 – 16 * پیش ثبت نام
۴ دوره جامع بین المللی
پیاده سازی ارشد و سرممیزی ISMS
تحت اعتبار ACS امریکا
ISMS Lead Implementer & Lead Auditor
۵ روز
(۴۰ ساعت)
۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ +
۱۵۰ دلار ACS (اختیاری)
19 – 15 24 – 20 15 – 11 13 – 9 18 – 14 * پیش ثبت نام
۵ کارگاه عملی پیاده سازی ISMS
ISMS Implementation Workshop
۴ روز
(۳۲ ساعت)
۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰  * * * * * 9 – 6 پیش ثبت نام
۶ دوره تشریح الزامات و پیاده سازی
سیستم مدیریت تداوم کسب و کار (BCMS)
ISO 22301 Implementing
۳ روز
(۲۴ ساعت)
این دوره به صورت اختصاصی در محل آکادمی یا به صورت درون سازمانی در محل مشتری برگزار میگردد. پیش ثبت نام
۷ طراحی مرکز عملیات امنیت (SOC)
Security Operation Center
۳ روز
(۲۴ ساعت)
۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰ * 29 آبان الی 1 آذر 20 – 18

دوشنبه ها

28 بهمن، 5 و 12 اسفند

پیش ثبت نام
۸ تیم واکنش به رخدادهای امنیتی رایانه (CERT/CSIRT)
Computer Security Incident Response Team
2 روز
(16 ساعت)
۹٫۵۰۰٫۰۰۰ * * * 2 – 1 * * پیش ثبت نام
۹ CISSP
(Certified Information Systems Security Professional)
۴ روز
(۳۲ ساعت)
۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ * * * * 29 بهمن الی 2 اسفند پیش ثبت نام
۱۰ SSCP
(Systems Security Certified Practitioner)
۳ روز
(۲۴ ساعت)
این دوره به صورت اختصاصی در محل آکادمی یا به صورت درون سازمانی در محل مشتری برگزار میگردد. پیش ثبت نام
۱۱ CISM
(Certified Information Security Manager)
۴ روز
(۳۲ ساعت)
این دوره به صورت اختصاصی در محل آکادمی یا به صورت درون سازمانی در محل مشتری برگزار میگردد. پیش ثبت نام
۱۲ CISA
(Certified Information Systems Auditor)
۴ روز
(۳۲ ساعت)
این دوره به صورت اختصاصی در محل آکادمی یا به صورت درون سازمانی در محل مشتری برگزار میگردد. پیش ثبت نام
۱۳ PCI-DSS
(Payment Card Industry Data Security)
۲ روز
(۱۶ ساعت)
این دوره به صورت اختصاصی در محل آکادمی یا به صورت درون سازمانی در محل مشتری برگزار میگردد. پیش ثبت نام
۱۴ CSCU
(Certified Security Computer User)
۲ روز
(۱۶ ساعت)
این دوره به صورت اختصاصی در محل آکادمی یا به صورت درون سازمانی در محل مشتری برگزار میگردد. پیش ثبت نام
۱۵ امنیت در مجازی‌سازی و سیستم‌های رایانش ابری
Virtualization & Cloud Computing Essentials
۳ روز
(۲۴ ساعت)
این دوره به صورت اختصاصی در محل آکادمی یا به صورت درون سازمانی در محل مشتری برگزار میگردد. پیش ثبت نام

گروه درسی: دوره های آموزشی مدیریت فناوری اطلاعات

No. عنوان دوره / کارگاه آموزشی مدت دوره شهریه (ریال) مهر آبان آذر دی بهمن اسفند پیش ثبت نام
۱

سمینار آشنایی با سیستم مدیریت خدمات فناوری اطلاعات (ITSM) مبتنی بر ISO 20000

۱ روز
(۸ ساعت)
این سمینار به درخواست مشتری و به صورت درون سازمانی برگزار میگردد. پیش ثبت نام
۲

دوره سرممیزی سیستم مدیریت خدمات فناوری اطلاعات (ITSM) مبتنی بر ISO 20000

۵ روز
(۴۰ ساعت)
این دوره به صورت اختصاصی در محل آکادمی یا به صورت درون سازمانی در محل مشتری برگزار میگردد. پیش ثبت نام
۳ ITIL v4 Foundation ۲ روز
(۱۶ ساعت) 
۹٫۵۰۰٫۰۰۰ * * 21 – 20 29 – 28 * 13 – 12 پیش ثبت نام
۴ COBIT 2019 Foundation ۲ روز
(۱۶ ساعت) 
۹٫۵۰۰٫۰۰۰ * 27 – 26 * 23 – 22 * 11 – 10 پیش ثبت نام
۵ مدیریت ریسک مبتنی بر ISO 31000 ۲ روز
(۱۶ ساعت) 
۹٫۵۰۰٫۰۰۰ * * 4 – 3 * 20 – 19 * پیش ثبت نام

گروه درسی: دوره های آموزشی مدیریت پروژه

No. عنوان دوره / کارگاه آموزشی مدت دوره شهریه (ریال) مهر آبان آذر دی بهمن اسفند پیش ثبت نام
۱ کارگاه کاربردی آموزش نرم افزار MSP
(Microsoft Project)
۳ روز
(۲۴ ساعت)
این دوره به صورت درون سازمانی در محل مشتری برگزار می گردد. همچنین فایل آموزش ویدئویی این دوره به صورت آنلاین در سامانه فست آموز به آدرس www.FastAmooz.com قرار داده شده است. پیش ثبت نام
۲ مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK ویرایش ششم ۵ روز
(۴۰ ساعت)
۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ * * 29 – 25 30 دی الی 4 بهمن * پیش ثبت نام
۳ آمادگی آزمون PMP ۵ روز
(۴۰ ساعت)
۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ * * * 6 – 2 * * پیش ثبت نام
۴ مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات مبتنی بر چارچوب پرینس (Prince 2 Foundation) ۳ روز
(۲۴ ساعت)
۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ * * * 17 – 15 * * پیش ثبت نام
۵ آمادگی آزمون Prince 2 Foundation ۳ روز
(۲۴ ساعت)
۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ * * * * 7 – 5 * پیش ثبت نام
۶ کارگاه اسکرام مستر حرفه ای (PSM)
Professional Scrum Master
۱ روز
(۸ ساعت)
۵٫۵۰۰٫۰۰۰ * * 7 26 * * پیش ثبت نام
۷ کارگاه مالک محصول اسکرام (PSPO)
Professional Scrum Product Owner
۱ روز
(۸ ساعت)
۵٫۵۰۰٫۰۰۰ * * 8 27 * * پیش ثبت نام
۸ پکیج جامع اسکرام مستر حرفه ای و مالک محصول اسکرام
(شامل دو دوره PSM & PSPO با 20% تخفیف)
۲ روز
(۱۶ ساعت)
۸٫۸۰۰٫۰۰۰ * * 8 – 7 27 – 26 * * پیش ثبت نام

گروه درسی: دوره های آموزشی مرکز داده

No. عنوان دوره / کارگاه آموزشی مدت دوره شهریه (ریال) مهر آبان آذر دی بهمن اسفند پیش ثبت نام
۱ طراحی حرفه ای زیرساخت مرکز داده 
TIA 942 + BICSI002 + CDCP
۳ روز
(۲۴ ساعت)
این دوره به صورت اختصاصی در محل آکادمی یا به صورت درون سازمانی در محل مشتری برگزار میگردد. پیش ثبت نام
۲ متخصص مرکز داده (CDCS)
Certified Data center Specialist
۳ روز
(۲۴ ساعت)
این دوره به صورت اختصاصی در محل آکادمی یا به صورت درون سازمانی در محل مشتری برگزار میگردد. پیش ثبت نام

گروه درسی: دوره های آموزشی مدیریت کسب و کار

No. عنوان دوره / کارگاه آموزشی مدت دوره شهریه (ریال) مهر آبان آذر دی بهمن اسفند پیش ثبت نام
۱ شبکه سازی حرفه ای و پولساز در کسب و کار ۱ روز
(۸ ساعت)
این دوره به صورت اختصاصی در محل آکادمی یا به صورت درون سازمانی در محل مشتری برگزار میگردد. پیش ثبت نام
۲ آموزش حرفه ای فروش برای فروشندگان تازه کار ۱ روز
(۸ ساعت)
این دوره به صورت اختصاصی در محل آکادمی یا به صورت درون سازمانی در محل مشتری برگزار میگردد. پیش ثبت نام
۳ کارگاه آموزشی اصول راه اندازی باشگاه مشتریان
(Customer Club)
۲ روز
(۱۶ ساعت)
این دوره به صورت اختصاصی در محل آکادمی یا به صورت درون سازمانی در محل مشتری برگزار میگردد. پیش ثبت نام
۴ مدیریت تجربه مشتری (CEM)
Customer Experience Management
۲ روز
(۱۶ ساعت)
این دوره به صورت اختصاصی در محل آکادمی یا به صورت درون سازمانی در محل مشتری برگزار میگردد. پیش ثبت نام
۵ مذاکره تلفنی حرفه ای در مراکز تماس
(Call Center)
۲ روز
(۱۶ ساعت)
این دوره به صورت اختصاصی در محل آکادمی یا به صورت درون سازمانی در محل مشتری برگزار میگردد. همچنین فایل آموزش ویدئویی این دوره به صورت آنلاین در سامانه فست آموز به آدرس www.FastAmooz.com قرار داده شده است. پیش ثبت نام

گروه درسی: دوره های آموزشی مهارت های فردی

No. عنوان دوره / کارگاه آموزشی مدت دوره شهریه (ریال) مهر آبان آذر دی بهمن اسفند پیش ثبت نام
۱ مدیریت دانش شخصی (PKM)
Personal Knowledge Management
۱ روز
(۸ ساعت)
این دوره به صورت درون سازمانی در محل مشتری برگزار می گردد. همچنین فایل آموزش ویدئویی این دوره به صورت آنلاین در سامانه فست آموز به آدرس www.FastAmooz.com قرار داده شده است. پیش ثبت نام
۲  برنامه ریزی توسعه فردی (IDP)
Individual Development Plan
۱ روز
(۸ ساعت)
این دوره به صورت درون سازمانی در محل مشتری برگزار می گردد. همچنین فایل آموزش ویدئویی این دوره به صورت آنلاین در سامانه فست آموز به آدرس www.FastAmooz.com قرار داده شده است. پیش ثبت نام
۳  هوش هیجانی (EQ)
Emotional Intelligence
۱ روز
(۸ ساعت)
این دوره به صورت اختصاصی در محل آکادمی یا به صورت درون سازمانی در محل مشتری برگزار میگردد. پیش ثبت نام
۴  توانمندسازی شخصی
Personal empowerment
۱ روز
(۸ ساعت)
این دوره به صورت اختصاصی در محل آکادمی یا به صورت درون سازمانی در محل مشتری برگزار میگردد. پیش ثبت نام

گروه درسی: دوره های آموزشی امنیت شبکه

No. عنوان دوره / کارگاه آموزشی مدت دوره شهریه (ریال) مهر آبان آذر دی بهمن اسفند پیش ثبت نام
۱ Security+ ۴ روز
(۳۲ ساعت)
این دوره به صورت اختصاصی در محل آکادمی یا به صورت درون سازمانی در محل مشتری برگزار میگردد. پیش ثبت نام
۲ CEH v9 + Kali Linux
(Certified Ethical Hacker)
۵ روز
(۴۰ ساعت)
این دوره به صورت اختصاصی در محل آکادمی یا به صورت درون سازمانی در محل مشتری برگزار میگردد. پیش ثبت نام
۳ CHFI
(Computer Hacking Forensic Investigator)
۴ روز
(۳۲ ساعت)
این دوره به صورت اختصاصی در محل آکادمی یا به صورت درون سازمانی در محل مشتری برگزار میگردد. پیش ثبت نام
۴ PWK
(Penetration Testing With Kali)
۴ روز
(۳۲ ساعت)
این دوره به صورت اختصاصی در محل آکادمی یا به صورت درون سازمانی در محل مشتری برگزار میگردد. پیش ثبت نام
۵ ECSA v9
(EC-Council Certified Security Analyst)
۴ روز
(۳۲ ساعت)
این دوره به صورت اختصاصی در محل آکادمی یا به صورت درون سازمانی در محل مشتری برگزار میگردد. پیش ثبت نام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


طراحی وب سایت و طراحی وبسایت توسط وانیا